2012 m. lapkričio 21 d., trečiadienis

Pabučiavimas (Salomėja Nėris)


Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas,
Ir, kaip žaibas staigus ir svaigus, kaip naktis –
O galinga pagunda! – Ir šventieji suklumpa..
Pabučiavimas tavo – pavogta kibirkštis.

Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų –
Jos išdegino žymę lig širdies gilumos!
Ir beprotišku svaiguliu mintį užsupo –
Ji, kaip vergė, prie tavęs dieną naktį rymos.

Ne gyvatė įkando – karštos lūpos bučiavo!
Ligi kaulų nusmilko šiurpulinga šalna –
Negaliu aš pamiršti… Ne žinau, kad ir tavo
Visos mintys ir aistros – bendro laužo liepsna!

Širdelė vestuviniams žiedams. Siuvinėta ant 32ct ewo, per vieną giją, vienu siūliuku, pusiniu kryžiuku. 


Vestuvinis metrikas. Dizainas: Isabella Voutier. Siuvinėta ant 28ct ewo, DMC siūlais, dviem gijom, 2 spalvos bei vienas meytalic siūlas.


Daržovių puota


Rudens karalystėj daržovių puota. 
Štai Ropė atvyko, Ridiko teta. 
Uždusęs įvirto dėdulė Kopūstas, 
Moliūgas, tarytum balionas išpūstas. 

Po gelstančiais lapais, kedenamais vėjo, 
Trys Žirniai su Pupomis ginčą pradėjo. 
Bet viską numaldė iš vakaro kviestas 
Rinktinių Agurkų žaliasis orkestras. 

Ir šoko burokas pernakt su Morka... 
Bet čia, kaip žinia, ne puotos pabaiga, 
Nes Ropė, kuri paskutinė išėjo, 
Su Bulve - visus iš eilės apkalbėjo.


Storpirštis - Laiškai

Aš žinau, žinau, tu man rašai
Laiškanešiai tik miega.
Lietus užklumpa, 
persmelkia kiaurai,
pasimeta laiškai.
Ir raidės, sakiniai žydrai nubėga (2k)

Tu gi man rašai,
tiktai laiškanešiai,
pasenę, serga uždegimais.
Tu gi man rašai,
baltai, baltai
ant balto baltas argi skirias (2k)

Skirtukas, siuvinėtas ant plastikinės kanvos

Dėkliukas lipniems lapeliams

Skirtukas, siuvinėtas ant plastikinės kanvos

Skirtukas, siuvinėtas ant plastikinės kanvos

Užrašų knygelė

Lipnių lapelių dėklas, skirtukas, užrašų knygelė, dėkliukas mobiliam telefonui

Užrašų knygelė

Užrašų knygelės užvalkalas, penalas, skirtukas

Užrašų knygelė

Užrašų knygelė

Užrašų knygelė

Užrašų knygelės

Užrašų knygelė, raktų pakabukas, maišelis kortoms ir užrašinei susidėti

Tikrai geri draugai yra tie, kurie pažįsta mus iki panagių ir vis tiek nuo mūsų nenusisuka. 
M. von Ebner-Eschenbach

Kava. Siuvinėta ant 28ct ewo, DMC siūliukais, dvim gijom, 4 spalvos, dekoruota karoliukais

Geros draugės. Siuvinėta ant 28ct ewo, DMC siūliukais, dvim gijom, dekoruota karoliukais

Prieš altorių (Maironis)


Atsiklaupęs prieš altorių,
Prieš Švenčiausį pagarboj,
Nuraminti širdį noriu
Dievo amžinoj globoj.

Bet tos mintys palaidūnės,
Išsiblaškiusios keliais,
Žemės amžinos klajūnės,
Ar kada nurimti leis?..

“Mea culpa!” į krūtinę
Nusižeminęs mušuos, -
Spindi siela diemantinė,
Spindi ašarų lašuos.

Krikšto apsiaustėlis. Siuvinėta ant paprasto medvilnės audinio, DMC siūliuku, viena gija


Malu malu viena (lietuvių liaudies daina)

Malu malu viena,

Pasižiūriu – diena.
Suku girnas tunkiai,
Kad byrėtų smulkiai.

Girneles trauksiu,
Savo mielo lauksiu.
Girneles apsuksiu,

Savo mielų sutiksiu.

Papkės siuvinėjimo schemoms užvalkalas. Siuvinėta ant 32ct lino, DMC siūlu, viena gija. Naudotas  ir paprastas  raštuotas linas

Dekupažinta dėžė siuvimo reikmėms. Siuvinėta ant 28ct lino, DMC siūlais, dviem gijom, dekoruota aplikacijom bei barchato juostele

Dėžė mezgimo siūlams. Siuvinėta ant 14 aidos, DMC siūlais, dviem gijom. Dekoruota kristalais
Virbalų dėklas. Siuvinėta ant 14 aidos, DMC siūlais, dviem gijom. Naudoti karoliukai

Margi sakalai (Vincas Mykolaitis Putinas)Lydėdami gęstančią žarą vėlai
Pakilo į dangų margi sakalai.
Paniekinę žemės vylingus sapnus,
Padangėje ištiesė savo sparnus. 
Ir tarė margieji: negrįšim į žemę,
Kol josios pakalnės ir kalnai aptemę.
Sapnai ir šešėliai padangėse mums
Šviesiųjų į saulę kelių nebedrums.
Mes skaisčiąją aušrą dangum pasiviję,
Iš josios vainiko nuskinsim leliją –
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus
Paversim į žėrinčius saulės gėlynus.
Ir tarę, suplojo iš naujo sparnais,
Tolyn ir aukštyn, koliai kraujas užkais
Pavytosios saulės ieškota liepsna,
Ir žemei užgims pranašauta diena.
Bet štai rytuose jau nuraudo dangus,
Jau nušvietė saulė uolas ir laukus,
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai
Negrįžo į žemę margi sakalai.

Lengvumas. Siuvinėta ant 14ct aidos, DMC siuvinėjimo siūlais, dviem gijom, 16 spalvų